Εισαγωγή στο θεσμό των Δημοψηφισμάτων

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
«Τα Δημοψηφίσματα Πολιτών είναι “εργαλείο”, όχι αυτοσκοπός. Τα Δημοψηφίσματα Πολιτών ΔΕΝ είναι πανάκεια, ούτε υπόσχονται άμεσες, μαγικές λύσεις. Μπορούν, ωστόσο, να συνεισφέρουν θετικά και ουσιαστικά στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος, εφόσον το επιθυμούν οι πολίτες. Τα Δημοψηφίσματα Πολιτών μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως θεσμοί του Πολιτεύματος. Δηλαδή, με ξεκάθαρο πλαίσιο και κανόνες εφαρμογής, χωρίς “ερμηνείες”…