Η πρότασή μας για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
Το  Σύνταγμα  αποτελεί  το  θεμελιώδες  πολιτικό  κείμενο  της  χώρας.  Είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  να  εμπλακεί  το  σύνολο  της  κοινωνίας  στην  διαδικασία  διαμόρφωσης του,  βάζοντας τέλος στην αέναη αναπαραγωγή των προνομίων των επαγγελματιών της πολιτικής. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο: α.  η  παρούσα  Βουλή  να  κηρύξει  αναθεωρητέο  το  άρθρο  110  του Συντάγματος που καθορίζει το…