Βίντεο: Αναζητώντας τη Δημοκρατία

Χαλαρή συζήτηση γύρω από τη Δημοκρατία με αναφορές στους παραδοσιακούς αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς σε Ελλάδα και Ελβετία, η σημασία της ιστορικής μνήμης ως βασικό θεμέλιο κάθε οργανικής δημοκρατικής κοινότητας και πως η Ελβετία έκανε το άλμα εκσυγχρονισμού των αμεσοδημοκρατικών θεσμών της, ενώ δεν συνέβη το ίδιο στην Ελλάδα.